De inhoud op deze website is uitsluitend bestemd voor inwoners van België.

Voor professionele zorgverleners

Algemene voorwaarden van de website

1. Algemeen. Welkom bij cddstudy.com (Website). Deze website is eigendom van Zogenix International Limited, een bedrijf opgericht naar het recht van Engeland en Wales en lid van de UCB-groep van bedrijven, met maatschappelijke zetel in The Pearce Building, West Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1RL, Verenigd Koninkrijk (Zogenix). Door deze website te bezoeken en te bekijken, aanvaardt u de onderstaande algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Deze website wordt geëxploiteerd en beheerd in de Verenigde Staten en wordt beheerst door de wetgeving van de Verenigde Staten. Het bekijken van deze website wordt beschouwd als een aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

2. Gezondheidsgerelateerde informatie/geneesmiddelen. De informatie en het materiaal op elke pagina van deze website ("informatie") zijn samengesteld met het doel algemene informatie te verstrekken over de activiteiten van Zogenix en zijn gelieerde ondernemingen. Sommige informatie kan betrekking hebben op medische, gezondheids- of fitheidsaandoeningen, hun preventie en behandeling. Deze informatie wordt alleen ter informatie verstrekt.

De informatie op deze website is niet bedoeld om medisch advies te verstrekken of te vervangen of om op enigerlei wijze de geneesmiddelen van Zogenix en zijn gelieerde ondernemingen te promoten. Zogenix biedt geen medische diagnose of patiëntspecifiek advies. Gebruik de informatie niet om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheids- of fitheidsprobleem of ziekte. Als u zich zorgen maakt maken over uw gezondheid, raadpleeg uw arts of een gekwalificeerd zorgverlener, zodat hij/zij u passend advies kan geven op basis van uw specifieke symptomen en situatie.

Deze website bevat ook informatie over geneesmiddelen die wereldwijd zijn geregistreerd en die meestal alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn bij een arts of gekwalificeerd zorgverlener. Deze producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar, of kunnen door een regelgevende instantie van de overheid worden goedgekeurd of goedgekeurd voor verkoop of gebruik bij verschillende indicaties, in verschillende doseringen en met verschillende beperkingen in verschillende landen. Handelsmerken/productnamen kunnen ook verschillen tussen landen. Medische zorgverleners kunnen volledige medische informatie verkrijgen uit de lokale voorschrijfinformatie van het product. Patiënten en artsen moeten altijd controleren bij lokale medische informatiebronnen en regelgevende instanties welke informatie de juiste is voor hun land.

3. Disclaimer & garanties. De informatie die op deze website wordt geplaatst, wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Hoewel Zogenix al het redelijke zal doen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, is Zogenix op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Alle informatie wordt verstrekt "zoals ze is". Bijgevolg moet alle informatie zorgvuldig worden geëvalueerd door bezoekers aan de site en bieden Zogenix en zijn gelieerde ondernemingen geen garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op deze website of het mogelijke gebruik ervan.

Zogenix en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, straf- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van, het vertrouwen op, de toegang tot of het onvermogen om deze informatie te gebruiken, of uit enige wijzigingen aan de inhoud van deze website die Zogenix op elk moment kan aanbrengen.

De informatie op deze website vormt geen uitnodiging of aanbod om te beleggen of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten in Zogenix.

4. Auteursrecht/gebruik van informatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op de informatie eigendom van Zogenix. Alle rechten op de informatie zijn voorbehouden.

U mag vrij op de website surfen, maar u mag alleen informatie van deze website openen, downloaden of gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot teksten en afbeeldingen, voor uw privégebruik, op voorwaarde dat u elke auteursrechtelijke vermelding en andere eigendomsrechtelijke vermelding behoudt en reproduceert die is opgenomen in informatie die van deze website is gedownload.

U mag de informatie op geen enkele manier verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor andere doeleinden dan zoals uitdrukkelijk toegestaan op deze website of zoals anderszins vooraf schriftelijk goedgekeurd door Zogenix.

Met uitzondering van de bovenstaande beperkte machtigingen, wordt u geen licentie of recht verleend op de informatie op deze website, of enig auteursrecht van Zogenix of van enige andere partij.

5. Handelsmerken/eigendomsrechten. U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die op deze website verschijnen, al dan niet in grote letters of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Zogenix en zijn gelieerde ondernemingen.

De website kan ook octrooien, bedrijfseigen informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Zogenix en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, domeinnamen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsinformatie of rechten van Zogenix en/of andere partijen aan u verleend. Gebruik geen Zogenix-handelsmerken of mogelijk verwarrende variaties in uw internetdomeinnaam. Dit helpt voorkomen dat internetgebruikers in de war raken over de vraag of u of Zogenix de bron van de website is.

6. Links naar andere sites. Deze website kan links bevatten naar pagina's of websites van derden. Zogenix staat niet in voor en is niet verantwoordelijk materiaal of informatie verkregen van dergelijke pagina's of websites.

7. Links naar de Zogenix-website. Geen enkele link naar deze website mag op een andere website worden opgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zogenix, tenzij deze de webbezoeker alleen naar de startpagina van deze website leidt, in een afzonderlijk pop-upvenster, met de volledige Zogenix-domeinnaam en een passende pop-upmelding aan de bezoeker dat deze naar een website van derden gaat.

8. Beschikbaarheid van de website. Zogenix garandeert niet dat de toegang tot de website te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat de website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U, en niet Zogenix, draagt de volledige kosten van alle noodzakelijk onderhoud, reparatie of correcties van uw hardware, software of informatie, al dan niet veroorzaakt door een dergelijk virus of schadelijke component.

9. Wijzigingen. Zogenix kan deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet deze pagina nu en dan bezoeken om de geldende algemene voorwaarden te bekijken waaraan u gebonden bent.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site en kan deze ook niet behoorlijk werken. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via http://www.youronlinechoices.com/nl/. Raadpleeg ook onze Privacyverklaring.